Introductie

OA&T in Nuenen biedt ouders ondersteuning bij de ontwikkeling en het gedrag van en de omgang met hun kinderen ten einde opvoedingsproblematiek te voorkomen. OA&T is een zelfstandige en onafhankelijke instelling en maakt derhalve geen deel uit van het gesubsidieerde overheidscircuit. OA&T werkt zonder wachtlijsten en zonder verwijsbrief van de huisarts. OA&T is gespecialiseerd in alledaagse opvoedingsvragen en -problemen voor kinderen van 0-18 jaar.